Przetargi budowlane w 2023 roku w Polsce – prognozy

Sektor budowlany będzie się w Polsce stabilnie rozwijał, przyczyniając się do ożywienia wzrostu gospodarczego kraju. Przewidują to prognozy przetargów budowlanych na rok 2023. Wolumen udzielonych zamówień na nowe projekty ma rosnąć o 7% rocznie, z 2,8 mln w 2018 roku. Również wartość udzielonych zamówień ma stale rosnąć, osiągając 136 mld zł do 2023 r. (38,3 mld euro). Oczekuje się, że działalność budowlana będzie rosła w wyniku pozytywnych czynników makroekonomicznych i poprawiających się warunków popytu krajowego. Według naszej prognozy, wolumen nowych prac budowlanych w kraju ma rosnąć od 1% do 3% rocznie do 2023 roku. Ekspansja ta będzie napędzana przez prywatne gospodarstwa domowe, małe i średnie firmy oraz duże korporacje, które są zależne od warunków popytu (sprzedawcy eCommerce, producenci).

Kluczowe trendy i czynniki sprawcze

Sektor budowlany będzie się w Polsce stabilnie rozwijał, przyczyniając się do ożywienia wzrostu gospodarczego kraju.

Aktywność budowlana w Polsce będzie napędzana przez pozytywne czynniki makroekonomiczne kraju i rosnący popyt krajowy. Oczekuje się, że pozytywne otoczenie gospodarcze pobudzi sektor budowlany i zwiększy popyt krajowy, co również przyczyni się do pobudzenia aktywności budowlanej i będzie sprzyjać wzrostowi gospodarki krajowej. Oczekuje się, że rosnące płace i zwiększone wydatki na mieszkania będą stymulować popyt na wydatki trwałe, które są kluczowym czynnikiem napędzającym inwestycje w Polsce.

Przetargi budowlane w Polsce w 2023 roku według rodzaju kontraktu

Oczekuje się, że łączna wartość nowych kontraktów budowlanych udzielonych w Polsce będzie rosła o 7% rocznie w okresie od teraz do 2023 roku, osiągając 136 mld zł (38,3 mld euro) do 2023 roku. Wzrost ten będzie napędzany przez ogólny wzrost wolumenu udzielonych zamówień oraz wzrost wartości udzielonych zamówień. Wartość kontraktów na budowę metra i innych projektów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej ma rosnąć o 10% rocznie, osiągając 21,1 mld zł (5,2 mld euro) do 2023 roku. Wzrost wartości udzielonych zamówień będzie wynikał ze zwiększonej liczby projektów oraz wzmocnienia zainteresowania inwestycyjnego w sektorze. Wartość udzielonych zamówień w zakresie budowy budynków ma rosnąć o 5% rocznie, osiągając 41,5 mld zł (9,8 mld euro) do 2023 roku. Wzrost wolumenu udzielonych zamówień będzie napędzany przez korzystne warunki popytu krajowego, które będą zachęcać inwestorów do inwestowania w dziedzinie budowy budynków. Wartość udzielonych zamówień w zakresie remontów i napraw budynków i budowli ma rosnąć o 5% rocznie, osiągając 7,5 mld zł (1,7 mld euro) do 2023 r. Wzrost wartości udzielonych zamówień będzie wynikał ze wzrostu popytu na usługi związane z działalnością remontową i naprawczą.

Wartość udzielonych zamówień w Polsce

Wartość nowych kontraktów budowlanych udzielonych w Polsce w ciągu 2018 roku ma wynieść 64 mld zł (16,5 mld euro), z czego wartość kontraktów udzielonych w obszarze inżynierii lądowej i wodnej ma stanowić 47 mld zł (11 mld euro). Wartość udzielonych zamówień w zakresie budownictwa ma wynieść 25 mld zł (5,5 mld euro), z czego wartość udzielonych zamówień w zakresie budowy budynków ma wynieść 20 mld zł (4,4 mld euro). Wartość udzielonych zamówień w zakresie remontów i napraw budynków i budowli ma wynieść 6 mld zł (1,3 mld euro).

Kluczowe liczby dotyczące przetargów budowlanych w Polsce


W ciągu 2018 roku liczba przetargów budowlanych w Polsce wyniosła 1,8 mln, a wartość przetargów to 691 mld zł (210,6 mld euro). Oczekuje się, że w okresie od 2018 do 2023 roku liczba przetargów budowlanych będzie rosła o 3% rocznie. Wartość przetargów ma rosnąć w tym samym okresie o 2% rocznie. Liczba przetargów budowlanych na 1000 mieszkańców w Polsce osiągnęła 129 w ciągu 2018 roku, co oznacza wzrost z 132 w ciągu 2017 roku. Oczekuje się, że wartość przetargów będzie rosła o 2% rocznie w okresie od 2018 do 2023 roku. Liczba projektów budowlanych w Polsce wyniosła 7,2 mln, co stanowiło 26% całkowitej wielkości sektora budowlanego w latach 2012-2018. Oczekuje się, że wolumen projektów będzie rósł o 2% rocznie w okresie od 2018 do 2023 roku. Liczba aktywnych projektów budowlanych w Polsce osiągnęła 4,1 mln, co stanowi 88% całkowitego wolumenu sektora budowlanego w latach 2012-2018. Oczekuje się, że wolumen projektów będzie rósł o 1% rocznie w okresie od 2018 do 2023 roku. Udział polskich inwestorów w nowo sprywatyzowanych firmach wzrósł z 29% w 2012 roku do 46% w 2018 roku. Udział inwestorów zagranicznych w nowo sprywatyzowanych spółkach wzrósł z 15% w 2012 roku do 25% w 2018 roku.

Podsumowanie – perspektywy

Przetargi budowlane w Polsce będą napędzane przez pozytywne czynniki makroekonomiczne kraju i rosnące warunki popytu krajowego. Oczekuje się, że pozytywne otoczenie gospodarcze wzmocni sektor budowlany i zwiększy popyt wewnętrzny, co będzie również sprzyjać wzrostowi gospodarki krajowej. Oczekuje się, że rosnące płace i zwiększone wydatki na mieszkania pobudzą popyt na wydatki trwałe, które są kluczowym motorem inwestycji w Polsce.

Oczekuje się, że łączna wartość nowych kontraktów budowlanych udzielonych w Polsce będzie rosła o 7% rocznie w okresie od teraz do 2023 roku, osiągając 136 mld zł (38,3 mld euro) do 2023 roku