Problemy w szkole zaczynają się od trudności, które rozwiąże poradnia psychologiczno - pedagogiczna

Dlaczego niektóre dzieci trafiają do poradni psychologiczno - pedagogicznych? Niepowodzenia szkolne zaczynają się od trudności, które jeśli występują często, mogą doprowadzić do trwałego zniechęcenia i obniżenia się w nauce. Co powinno zaniepokoić rodzica i nauczyciela? Jeśli dziecko wkłada w zdobywanie wiedzy wysiłek niewspółmierny do efektów, osłabi się jego motywacja, dlatego należy...